Att lära ut journalistik

Öva, öva, öva. Att som grön i mediabranschen lära sig de journalistiska grundverktygen är till stor del en träningsfråga. Mallskrivande kan vara en väg. Med det menar jag att visa hur en artikel av en viss genre brukar vara uppbyggd. Rubrik, ingress, brödtext, pratminus, rytm, stil osv. Genom att studera och härma hur andra gör kommer man en bra bit.

När mallarna väl sitter behöver man våga lämna dem och experimentera, utmana sig själv. Att skriva snabbt utan att samtidigt värdera det man just skrivit kan var ett sätt, att spåna formidéer på löpande band utan att direkt bli recenserad ett annat. Frihet och fantasi behövs också för att tänka utanför boxen.

Genom att läsa mycket, varandras texter och andras, ökar medvetenheten. Att lära sig att ta och ge kritik är svårt, en process som kräver tillit, övning och tydliga spelregler för att inte såra.

Med tydlig och noggrann individuell feedback försöker jag få studenterna att tro på sig själva och se vad de behöver träna mera på. Budskapet från mig är att det går att ta sig in i branschen, men det kräver hårt arbete och mycket träning!