Att leda en redaktion

En redaktion består av en grupp starka individer som drar åt olika håll. Som arbetsledare och chef är min roll att peka ut en riktning för redaktionen och få alla med på tåget. Det kan göras på många sätt. Mitt är att lära känna produkten/tidningen, förstå och analysera uppdraget (från ägaren/läsarna), därefter ge förslag till förändring och sedan öppna diskussionen.

När målen väl är formulerade, konkretiserade och förankrade är min uppgift att påminna om dem under det operativa arbetet. Utvärderingar på kort och lång sikt, både interna och externa, är viktiga verktyg för fortsatt utveckling.

Alla medarbetare behöver kontinuerlig feedback från sin närmaste chef. För att detta ska bli av behövs struktur. En tydlig arbetsbeskrivning för varje redaktionell tjänst underlättar också planeringen och motverkar stress hos både medarbetare och chefer.

En lärdom jag gjort som chef är att varje journalist behöver ett friutrymme. Det handlar om tillit. Som arbetsledare kan jag styra med ramar och mål och ibland även med konkreta uppdrag och vinklar. Jag kan ge förslag, stödja och uppmuntra, men sen behöver jag dra mig tillbaka. Då ger jag reportern chansen att hitta sin egen kreativitet och göra artikeln till ”sin”. Ett alltför stort kontrollbehov, eller lust att styra i detaljerna, kan hämma och leda till ett sämre slutresultat.