Att vara reporter

Mitt jobb är att välja. En aspekt, en fråga, ett faktum – ur en större helhet. Det kan låta partiskt och subjektivt men är precis tvärtom. I svaren och följdfrågorna fördjupas förståelsen. I motfrågorna får den andra sidan av saken sin rättmätiga belysning. Sedan lämnar jag åt läsaren att ta ställning.

Skuggan av Karina Södergren

Som journalist är min uppgift att komplicera och förenkla – samtidigt. Hur ser det ut under det som syns på ytan?

I presentationen ligger förenklingen, utan att fakta för den skull förfelas eller komplexiteten går förlorad.

Som reporter skriver jag gärna reportage och porträtt. Att tolka en situation eller person är svårt men lustfyllt, en balansakt som kräver en finkalibrig penna. Liksom en gedigen research. I tolkningen ligger möjligheten att skapa en text som berör och ger avtryck utan att vara påflugen eller högljudd.

Att rota i orättvisor, reda ut kniviga sakförhållanden eller beskriva bakomliggande skeenden ger mening och energi. När jag lyckas belägga något som tidigare bara anats, hittar ett hittills okänt samband eller får syn på något som är nytt och angeläget är mitt jobb som roligast.

Jag levererar texter på beställning och arbetar alltid noggrant. Det kan vara nyheter eller gräv, reportage, porträtt, krönikor, analyser, dokumentationer eller informationstexter.