Forskning

Betygsforskare – ”Vi behöver nya riktlinjer”
Intervju med Anders Jönsson publicerad i Lära 1 2020.

Svenska som andra språk – ”Ingen kommer med tom ryggsäck”
Intervju med forskare Monica Axelsson publicerad i Lära 2 2020.

Lågaffektivt bemötande – ”Eleverna skall inte lyda”
Intervju med psykolog Bo Hejlskov Elvén publicerad i Lära 5 2019.