Reportage

Det speciella med folkhögskolan (Pdf)
Reportage ur Pedagogiska Magasinet

Sommarkurs ger kraft men inga pengar
Reportage ur Tidningen Folkhögskolan

https://tidningenfolkhogskolan.se/sommarkurser-ger-kraft-men-inga-pengar/

Coronakrisen gav digital rivstart
Reportage ur Tidningen Folkhögskolan

https://tidningenfolkhogskolan.se/digital-rivstart/